महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 10 एप्रिल 2019 Web

Nashik NEWS


आजचा कांदा भाव अपडेट होत असून जसे भाव अपडेट होती त्या
प्रकारे येथे कांदा भाव दिसेल ! धन्यवाद… aajcha kanda
bhaav onion rates today 10 April 2019

शेतमाल: कांदा दर
रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल

जात/प्रत

परिमाण

आवक

कमीत कमी दर

जास्तीत जास्त दर

सर्वसाधारण दर

10/04/2019

कोल्हापूर

क्विंटल

7798

200

900

650

औरंगाबाद

क्विंटल

942

300

800

550

चंद्रपूर – गंजवड

क्विंटल

670

1000

1200

1100

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट

क्विंटल

16240

800

950

880

मंगळवेढा

क्विंटल

3

320

500

500

कराड

हालवा

क्विंटल

660

500

900

750

सोलापूर

लाल

क्विंटल

18624

100

1100

500

जळगाव

लाल

क्विंटल

606

300

750

550

नागपूर

लाल

क्विंटल

4000

600

900

850

य़ावल

लाल

क्विंटल

640

470

690

550

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला

लोकल

क्विंटल

475

600

1100

850

पुणे

लोकल

क्विंटल

14288

400

850

600

पुणे- खडकी

लोकल

क्विंटल

152

300

700

500

पुणे -पिंपरी

लोकल

क्विंटल

36

700

800

750

पुणे-मोशी

लोकल

क्विंटल

194

300

600

450

वाई

लोकल

क्विंटल

10

300

600

500

कल्याण

नं. १

क्विंटल

3

700

1000

800

जळगाव

पांढरा

क्विंटल

60

400

800

600

नागपूर

पांढरा

क्विंटल

2389

800

1000

950

येवला

उन्हाळी

क्विंटल

7000

200

950

825

येवला -आंदरसूल

उन्हाळी

क्विंटल

3000

100

867

670

लासलगाव

उन्हाळी

क्विंटल

10000

500

1030

850

लासलगाव – निफाड

उन्हाळी

क्विंटल

2651

451

900

825

मालेगाव-मुंगसे

उन्हाळी

क्विंटल

6000

301

860

725

चांदवड

उन्हाळी

क्विंटल

5500

231

989

825

मनमाड

उन्हाळी

क्विंटल

5500

350

868

775

पिंपळगाव बसवंत

उन्हाळी

क्विंटल

21480

250

1100

911

aajcha kanda bhaav onion rates today 10 April
2019Source link